Man kan ha minst lika kul med eldrivna motorfordon som med bensindrivna. Det var i alla fall förhoppningen från min sida efter att ha sett ett amerikanskt tv-program om en firma som byggde om och konverterade äldre bilar till eldrift.

Bild ovan: Jämförelse rörliga motordelar i en förbränningsmotor jämfört med en elmotor. Foto: Zero Motorcycles

I tv-programmet visades även en eldriven driftingbil som demonstrerades med piruetter i en yster dans, och det var då jag fick min aha-upplevelse. För dig som undrar vad drifting är kan man kort sammanfatta det med att köra bil (eller motorcykel) med kontrollerad sladd.

Se exempel i filmklippet nedan:

Inte miljö- eller klimatförnekare

Har jag lagt ribban på fel ställe nu? Nä, det här är en blogg av och för motorintresserade där miljö och hållbarhet är viktiga, men ändå bara några få av ganska många fler ingredienser.

Min utgångspunkt är att vi antagligen kommer att tvingas till en mer eller mindre fossilbränslefri framtid på lite sikt, men att det också är en betydligt större fråga än att bara välja bort bilen till förmån för cykel eller tunnelbana. Det valet finns ju bara i städerna, inte för oss som bor på landsbygden.

Missförstå mig rätt nu. Jag vill också bidra till att lämna över jorden till mina barn och barnbarn i ett bättre skick än vad den var när jag fick vara med och ta över från mina föräldrar. Jag inser också att vi inte bara kan köra på som tidigare och låta övärldar försvinna under en stigande havsyta samtidigt som väderutsatta områden får ta emot allt mer extrema naturkatastrofer. Vad jag vänder mig mot är att vägen dit bara handlar om att begränsa, fördyra, försvåra och förbjuda.

Lösningen på klimatproblemen är utveckling, inte avveckling

Som optimist och teknikfrälst anser jag att lösningen ligger framåt, inte bakåt i utvecklingen. Det är tekniken och utvecklingen som kan hjälpa oss lösa och kringgå de miljöproblem vi står inför, så som den redan gjort så många gånger tidigare. Alternativet är ju att backa tillbaka 100 år i tiden, och var hamnar vi då?

Mitt mål med denna blogg är inte att förneka, förringa eller uppförstora klimatproblemen, utan att lyfta alternativ och vägar framåt som kan leda oss förbi problemen mot en mer hållbar lösning utan att behöva göra allt för mycket avkall på transportbehov och motorintresse.

Min förhoppning är att jag ska kunna inspirera, tipsa och guida några av mina motorintresserade gelikar till mer klimatsmarta alternativ och ge möjlighet till ett fortsatt utövande av deras intressen.

Med det sagt släpper jag nu klimatdebatten och väljer att fokusera på de ingredienser som leder framåt. Och där är elmotorcykeln ett roligt, praktiskt, hållbart, miljövänligt och billigt alternativ.

Foto: Zero Motorcycles