Jo, visst var summan blygsam i sammanhanget, och visst är risken stor att bidraget dras in eller att pengarna tar slut. Men än finns det pengar att få, och det kan dessutom gå rejält snabbt! Så här gick det till och det här blev resultatet av en ansökan om elfordonspremie i praktiken.

Bild ovan: Pengar i handen på några få dagar. Foto: Riksbanken

När Carina skulle söka elfordonsbidrag på 10 000 kr för sin nyinköpta Zero FX fick vi vara med och följa förloppet, från ansökan till utbetalning. Ansökan görs hos Naturvårdsverket efter köp. Man loggar in med BankID och behöver ange sedvanliga uppgifter om sig själv, motorcykeln och bankuppgifter dit pengarna ska utbetalas. Dessutom krävs ett kvitto eller en köpehandling där det framgår att elfordonet är nytt och där fordonets registreringsnummer och chassinummer finns med.

Man kan välja att ansöka digitalt direkt på Naturvårdsverkets webb eller att skriva ut ansökningshandlingar och skicka in tillsammans med kvittot.

Ett hett tips är att se till att få ett digitalt kvitto på försäljningen och använda den digitala tjänsten!

Ansöker du digitalt kan du ansöka direkt vid köpet och Naturvårdsverket lovar dessutom att besked kommer inom 1-2 arbetsdagar och att utbetalningen kommer inom 10 bankdagar. Ansöker du med pappersblanketten hanteras ansökan manuellt och det kan då ta flera månader innan du får besked.

Naturvårdsverket tipsar:

”Vi har fått oväntat många ansökningar per pappersblankett. Många som sökt har ännu inte fått svar. Har du ansökt med pappersblankett kan du ansöka en gång till – i vår e-tjänst – om du har mobilt Bank-Id. Kom ihåg att scanna eller fotografera ditt kvitto och identitetshandlingen för elfordonet för att bifoga ansökan. Då kommer den digitala ansökan att hanteras direkt och du kommer att få besked inom en till två dagar och få ditt bidrag inom 10 dagar, om allt är i sin ordning.”

Och det kan faktiskt även utgöra skillnaden mellan att få pengarna nu eller att hamna i den kategori som pengarna inte räckte till, men som kan få del av nästa års avsatta pengar, om inte nya regeringskonstellationer förändrar förutsättningarna för elfodronsbidrag.

Pengarna räcker bättre än förväntat

Min farhåga att pengarna skulle gå till elcyklar och ta slut innan MC-säsongen hunnit starta kom dock på skam. Ännu i dag har ingen drabbats av att pengarna inte räcker och Naturvårdsverket har visat sig sköta detta på ett exemplariskt sätt och när pengarna nu börjar tryta har man lyckats utverka ytterligare medel. Så här skriver Naturvårdsverket om saken:

Regeringen beslutade den 6 september om att Naturvårdsverket kan använda delar av 2019 års budget för elfordonspremien redan under 2018.

Regeringen har för 2019 flaggat för anslag på 395 miljoner kronor till bidrag för elfordon och eldrivna utombordsmotorer och Naturvårdsverket har nu fått möjlighet att använda tio procent, eller 39,5 miljoner, av dessa medel redan under 2018.

Om ansökningarna kommer in i samma takt som den senaste tiden pekar prognosen på att pengarna kommer att ta slut i slutet i mitten av oktober.

Så länge det finns pengar kvar att betala ut kommer Naturvårdsverket att bevilja alla inkomna ansökningar som uppfyller kraven för elfordon och eldrivna utombordsmotorer.

Här ovan och på Naturvårdsverkets länk nedan kunde man tidigare se hur mycket pengar som fanns kvar:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Statistik/Pengar-statistik/

Nu har dessvärre tjänsten stoppat efter att pengarna tagit slut.

Naturvårdsverket kontrollerar även säljaren

I nyheterna har det framförts kritik mot att bedragare fuskar till sig elfordonspremier, men i mitt fall har Naturvårdsverket tvärt om försäkrat sig om och begärt in kompletterande upplysningar om oss som säljare av elmotorcyklar:

Naturvårdsverket efterfrågar information om det säljande företaget bakom en ansökan om elfordonspremie för elmotorcykel. Bild: anonymiserad skärmbild på mailkonversation.

Naturvårdsverket efterfrågar information om det säljande företaget bakom en ansökan om elfordonspremie för elmotorcykel. Bild: anonymiserad skärmbild på mailkonversation.

 

Så hur gick det då för Carina?

Några dagar efter den digitala ansökan skickades in kom ett brev med ett beslut daterat dagen efter ansökan skickades in:

Naturvårdsverket beviljar dig elfordonspremie på 10 000 kronor. Bidraget utbetalas till angivet bankkonto inom ca 10 bankdagar.

Anonymiserat beslut från Naturvårdsverket om beviljad elfordonspremie.

Anonymiserat beslut från Naturvårdsverket om beviljad elfordonspremie.

Och pengarna då? Jo, 8 dagar efter beslutsdatum kom pengarna, 10 000 kr, in på det angivna bankkontot märkta med ärendenumret:

<—

Utbetalat och klart, på mindre än 10 dagar efter ansökan. Bra jobbat, Naturvårdsverket!

Utbetalat och klart, på mindre än 10 dagar efter ansökan. Bra jobbat, Naturvårdsverket!

—>


Mer om elfordonspremien:

Naturvårdsverket om bidrag till elcykel, elmoped och elmotorcykel

Tidigare på elhojsbloggen:

Miljöpremien till elmotorcyklar är ett hån