Suck, jag blir så trött. Inte nu igen! Jag vet inte hur många gånger under de senaste åren som vänner och bekanta delat en uppseendeväckande SVT-artikel i sociala medier. Och nu hände det igen.

Källor bildkollage ovan: Shame Art – topsimage.com, CleanTechnica.com, popularmechanics.com, greentechmedia.com och svt.se.

Artikeln om att elbilens batteri kan vara en klimatvärsting och motsvara upp till 25 000 dieselmil är inte korrekt!

Jag kan förstå att mina bekanta delar detta av ren okunskap och ett högt förtroende för SVT, men varför i herrans namn tar inte SVT bort en så uppenbart felaktig artikel?

Hur blev det då så här?

Det började med att Energimyndigheten och Trafikverket beställde en rapport om elbilars miljöpåverkan, men man ville bara ha en sammanställning av tidigare undersökningar. Därför vände man sig till IVL som tog fram en rapport om saken i maj 2017:

Hur och till vad myndigheterna använde sig av materialet förtäljer inte historien som antagligen skulle tagit slut här om inte media fått tag i rapporten och SVT gjort en nyhet av den.

Du kan läsa SVT-nyheten här

Att döma av publiceringsdatum kunde man kanske ha ursäktat det med att det var gjort av en sommarvikarie. Men icke, det är en välkänd journalist och SVT-medarbetare som även jobbat för Uppdrag granskning som står för bylinen.

För egen del missade jag SVT-nyheten, men noterade den internationella uppmärksamhet rapporten och SVT:s artikel fick, dock inte i speciellt smickrande termer.

Kort efter SVT:s publicering anklagas SVT för fake news i internationell press och i fackpress skrivs rubriker som:

Swedish EV Battery Study Sucks

Tio dagar efter SVT-publiceringen kommer en kritisk kommentar från elleverantörernas branschorganisation Power Circle om IVL:s rapport**

Fyra dagar senare, den 4 juli 2017, kommenterar IVL Power Circles kritik i ett pressmeddelande på Mynewsdesk där IVL ger sin förklaring och bakgrund*** till rapporten. Det är en ganska teknisk genomgång men slutklämmen framstår som betydligt mer tydlig:

Enligt vår litteraturgenomgång ger tillverkningen av batterier upphov till utsläpp av växthusgaser motsvarande 150-200 kg koldioxid per kWh batteri. Det motsvarar den klimatpåverkan som uppstår vid förbränning av diesel och bensin vid 80-100 mils körning med en modern diesel- och bensinbil och genomsnittliga drivmedel i Sverige. Tillverkningen av ett batteri som kan lagra 30 kWh skulle då motsvara i storleksordningen 2 400-3 000 mils körning med dagens klimatprestanda för diesel eller bensin i Sverige.

Ett gott slut?

Egentligen borde väl historien ta slut här – ett lite kantstött undersöknings- och forskningsföretag som tar till sig av kritiken och besvarar den med en halv pudel?

Enligt Power Circle handlar det dock inte om 150-200 kg, utan om cirka 50 kg CO2 per kWh, vilket innebär att ett 40 kWh batteri, en ganska normal storlek i en elbil idag, motsvarar vad en fossildriven bil släpper ut på cirka 1 100 mil eller vad en riktigt snål diesel släpper ut på 1 690 mil.

Räknar man om IVL:s och Power Circles siffror till ett 100 kWh batteri hamnar man i IVL:s fall på 10 000 mils dieselkörning och i Power Circles fall på 4 225 snåla dieselmil för att köra in tillverkningskostnaden av ett 100 kWh batteri.

Oavsett vem man väljer att tro på är det svårt att hävda att en elbils batteri är så miljösmutsigt att det skulle vara bättre att välja en dieseldriven bil av miljöskäl. Det borde väl alla kunna vara överens om i alla fall.

Och då måste vi väl även ge internationell press rätt i att SVT kom med falska nyheter när man hävdade att tillverkningen av ett elbilsbatteri kan motsvara utsläppen att köra en dieselbil upp till 25 000 mil.

Allt detta som beskrivits ovan ägde alltså rum under en period från maj 2017 då IVL:s rapport släpptes, till den 4 juli då IVL:s pudel lades ut på Mynewsdesk.

Den 19 oktober 2017 kl 10:08 uppdaterade SVT sin artikel, troligen med den lite mer förlåtande slutklämmen i artikeln, men rubriken och ingressen är fortfarande idag, 2019-05-02, som tidigare:

Med tanke på att SVT:s artikel delas än idag i sociala medier som dagens sanning tycker jag att SVT:s underlåtenhet att rätta uppenbara felaktigheter, inte är i linje med SVT:s uppdrag och egen policy:

”Vi ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT.”
Citat ur Så arbetar vi på SVT Nyheter

Med tanke på att SVT:s sändningstillstånd formellt bara gäller det som sänds i TV och sökbar text-tv kan man även ifrågasätta om SVT verkligen ska ägna sig åt att publicera sina nyheter på webben när de inte ens bryr sig om att ta bort eller rätta kända felaktigheter? Radio och TV-sända nyheter har ju trots allt den egenheten att de försvinner av sig själva när de sänts medan webbnyheterna ligger kvar och behöver rättas när de inte längre stämmer.

Fler nyheter och uppgifter i ämnet

Så sent som idag den 2 maj publicerar Teknikens Värld en nyhet som baseras på en tysk studie om att elbilar kan vara sämre för miljön än dieselbilar, men det handlar då om att elbilarnas batterier laddas med kolkraft:
Teknikens värld: Elbilar kan vara sämre för miljön än dieselbilar

För den som vill fördjupa sig mer i ämnet kan jag rekommendera Power Circles faktablad Batteriers miljöpåverkan från 2019-03-19 som tagits fram i samarbete med IVL – Svenska Miljöinstitutet:

Källor och länkar till mer information:

Power Circles faktablad Batteriers miljöpåverkan från 2019-03-19 som tagits fram i samarbete med IVL – Svenska Miljöinstitutet:
http://www.powercircle.org/batteriers_miljopaverkan.pdf

*IVL-rapporten:
https://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede9559/1496046218976/C243+The+life+cycle+energy+consumption+and+CO2+emissions+from+lithium+ion+batteries+.pdf

**Power Circle kommenterar rapporten:
http://powercircle.org/nyhet/batterier-till-elbilar-power-circle-kommenterar/

***IVL kommenterar Power Circles kritik på Mynewsdesk:
https://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/news/batterier-till-elbilar-svar-till-powercircles-kommentar-249774

SVT:s artikel Elbilens batteri kan vara en klimatvärsting:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilens-batteri-kan-vara-en-klimatvarsting

Så arbetar vi på SVT Nyheter:
https://www.svt.se/nyheter/sa-arbetar-vi-pa-svt-nyheter

Clean Technica: Swedish EV Battery Study Sucks:
https://cleantechnica.com/2017/06/22/swedish-ev-battery-study-sucks/

Popular Mechanics: That Tesla Battery Emissions Study Making the Rounds? It’s Bunk.:
https://www.popularmechanics.com/cars/hybrid-electric/news/a27039/tesla-battery-emissions-study-fake-news/

Greentech media: No, Tesla Batteries Are Not a Global-Warming Disaster
https://www.greentechmedia.com/articles/read/no-tesla-batteries-are-not-a-global-warming-disaster#gs.8jma8k