Hur blir man då återförsäljare för ett elmotorcykelmärke? Receptet lyder ett brinnande intresse, en god portion tur och så en motorcykelaffär med verkstad.

Det handlar alltså om att ha eller kunna erbjuda något som elmotorcykeltillverkaren eller distributören vill ha – kunder och kundservice.

I mitt fall hade jag redan ett etablerat samarbete med en motorcykelfirma, och tur var väl det. Som återförsäljare handlar det inte bara om att sälja. Garantiåtaganden och service krävs också vilket innebär att man behöver en verkstad. Men det är ändå bara en del av sanningen.

Jag insåg nog inte riktigt fullt ut vad som faktiskt krävs för att kunna sälja dessa exklusiva sällanköpsvaror till en kundkrets som generellt sett är ganska skeptiska till hela företeelsen.

När jag fick kontakt med Europa-kontoret var de mycket intresserade av oss och vårt geografiska läge, det vill säga motorcykelfirman. Så när alla måsten var uppfyllda och pappersexercisen klar fick vi, efter en viss godkännandeprocess, bli återförsäljare för Zero Motorcycles i Växjö med omnejd, det vill säga Småland, Blekinge och norra Skåne.

I och med ÅF-skapet öppnades även tillverkarens resurser i form av stöd och resurser för marknadsföring, verkstadsmanualer, reservdelar, tillbehör och förstås möjlighet att beställa elmotorcyklar.

Vilken modell ska man välja?

Även om Zeros breda sortiment av elmotorcyklar var ett viktigt skäl vid valet av märke visade det sig nu vara något som försvårar valet vid första inköpet av en demohoj. Vilken modell ska jag välja?

Eller, egentligen var valet inte så svårt om jag bara skulle gå efter den hoj jag tycker verkar mest intressant. Den sportiga toppmodellen SR förstås, med ett vridmoment som få motorcyklar kan matcha. Men nu är det ju inte bara mig det gäller.

Som ny återförsäljare måste jag köpa motorcykeln till ÅF-pris och tar förstås en ganska stor ekonomisk risk om den inte går att sälja. Även om det kanske skulle gå att sälja tillbaka den till den europeiska distributören riskerar det att bli ett både svårt och dyrt äventyr med tanke på import och registrering av fordon som senare ska exporteras och avregistreras. Så frågan om risktagandet är ganska väsentlig. Ska jag gå försiktigt fram och välja en billigare och enklare modell för att minska den ekonomiska risken eller satsa på den dyraste toppmodellen?

Svaret blev snabbt ganska givet. Om inte jag tror på detta, vem ska då göra det? Och om äventyret nu skulle ta en ände med förskräckelse, vore det inte bättre att då tvingas behålla den hoj jag allra helst skulle vilja ha själv?