– Vi vill ha varsin Zero SR, men det ska vara med snabbladdning och möjlighet att ladda längs vägen!
– Inga problem, sa vi, men upptäckte till vår fasa att det faktiskt fanns ett problem.

Bild ovan: När Zeros Charge Tank fått sitt nya EU-godkännande blir det möjligt att snabbladda även 2017 års modeller av Zero-motorcyklar vid laddstolpar. Foto: David van der Mark, CC BY-SA 2.0

I Zeros modeller S, DS, SR och DSR finns ett extra förvaringsfack i tanken med hjälmlås där du både kan låsa in och låsa fast saker på motorcykeln.

Platsen där förvaringsfacket sitter kan även användas för att montera extrautrustning som till exempel ett extra kompletterande batteripack eller en extra snabbladdare. Och det var en sådan snabbladdare, som ger möjlighet att snabbladda vid laddstolpar, de två Zero-köparna ville ha.

EU-godkännande som förändrat förutsättningarna

Charge tank, som snabbladdaren heter, finns att köpa och passar på alla Zero S, SR, DS och DSR sedan 2014 års modeller. Men i januari 2017 hände något. EU gjorde en ändring i sina regler för EU-godkännande vilket fick till följd att den Charge tank som är godkänd sedan tidigare inte längre är homologerad för 2017 års modeller. Däremot är den fortfarande godkänd för 2016 års modeller och tidigare.

Zeros Charge Tank ger möjlighet att snabbladda Zero-motorcyklar vid laddstolpar. Foto Zero Motorcycles

Zeros Charge Tank ger möjlighet att snabbladda Zero-motorcyklar vid laddstolpar. Foto Zero Motorcycles

Detta innebär att Zero Motorcycles inte får leverera en Charge tank till en Zero av 2017 års modell. Just nu i alla fall. Zero uppger att man jobbar på att få snabbladdaren godkänd även för 2017 och kommande årsmodeller och att man räknar med att ha allt klart som senast till årsskiftet 2017/2018.

De har första tjing på Charge tanken när den kommer

Hur gick det då för de två vännerna som ville ha varsin Zero SR med Charge tank? Jo, de köpte sina SR med varsin extern snabbladdare och ett löfte om att få byta in dessa laddare mot var sin Charge tank så fort den blir tillgänglig.

Vill du också veta när Charge tanken blir tillgänglig? Teckna dig för aviseringar på nya inlägg här:

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]