Kör du med full eller begränsad effekt? Hur mycket ska elhojen återladda och när ska återladdningen ske – när du släpper gasen, eller när du bromsar?

Foto ovan: Du väljer enkelt körläge med Mode-knappen. Du kan byta körläge medan du kör, bara du släpper gasen. Foto: Petter Hammarbäck

Du väljer till stor del hur Zeros elhojar ska uppföra sig med hjälp av de tre körlägena Sport, Eco och Custom. Men du kan även själv anpassa och skräddarsy inställningarna så som du vill ha dem. Här är mina erfarenheter och bästa råd efter 300 mil i sadeln på olika Zero-modeller.

Eco

Första turen? Börja i körläget Eco. Här är vridmomentet begränsad till 40-50 procent och återladdningen ställd så att du får en rejäl motorbroms så fort du släpper gasen. Inte så att den motorbromsar för hårt, snarare som en normal motorcykel när du släpper gasen. Men här är det alltså motorn som agerar generator och levererar några kWs till batteriet istället för att slita på bromsarna.

I Eco-läget är även gasresponsen mycket mjuk och försiktig vilket kan vara bra med tanke på det ganska häftiga vridmomentet som finns tillgängligt på alla varvtal. Det finns även en hastighetsbegränsning på 111 km/h som gör att du inte bör köra på Eco-läget på större vägar om du behöver göra omkörningar.

Eco-läget gör att du får längre räckvidd genom att maximera återladdning och minimera elförbrukningen. Men det är förstås något du kan göra själv också i de andra körlägena. För det handlar ju främst om hur mycket och vilket håll du vrider på gashandtaget.

Sport

Släpp gasen och tryck på Mode-knappen så hamnar du i Sport-läget som snarast är motsatsen till Eco-läget. Gashantaget blir betydligt rappare och hojen i sig får ett krafttillskott som kan vara skrämmande för ovana. Nu är effekten inte längre begränsad, däremot har återladdningen begränsats.

Det finns fortfarande en hastighetsbegränsning, men den ligger nu kring 180 km/h och finns där för att skydda elektronik och batterier från allt för riklig och långvarig värmeutveckling.

Det finns dessutom ytterligare temperaturövervakade skyddssystem som begränsar effekten om någon del blir för varm. Då sänks toppfart och möjligt effektuttag tills temperaturen nått normala värden igen. Det finns även en varningslampa i instrumentpanelen som tänds eller blinkar när värmeutvecklingen blir för hög, men jag har hittills aldrig sett den lysa.

I sportläget är motorbromsen minimal när du släpper gasen, men när du trycker på bromsen återladdar Zero även i Sport-läge. Foto: Petter Hammarbäck

I sportläget är motorbromsen minimal när du släpper gasen, men när du trycker på bromsen återladdar Zero även i Sport-läge. Foto: Petter Hammarbäck

I mitt tycke är återladdningen väl begränsad i Sport-läget då det kan upplevas nästan som att rulla på frihjul när man släpper gasen. Men det är inte så att återladdning saknas, den har bara bytt skepnad och finns nu i bromshandtaget istället.

Så fort du trycker på bromsen så att bromslyset tänds går återladdningen in som ett första bromssteg. Ytterligare tryck på bromsen aktiverar de vanliga bromsarna, men återladdningsbromsen ligger också i tills hastigheten gått ner, och avtar sedan successivt.

Custom

Släpp gasen och tryck på Mode-knappen igen så hamnar du i Custom-läget. Märker du någon skillnad?

Custom-läget är i utgångsläget ganska bra inställt där effekt och toppfart är detsamma som i Sport-läget medan återladdningen mer liknar Eco-läget.

Den stora skillnaden är dock att Custom-läget även kan ändras. Via appen Zero Motorcycles som finns till såväl Android som iOS kan du själv ändra och sätta dina egna gränser för hur körläget Custom ska uppföra sig.

Via appen Zero Motorcycles kan du koppla ihop dig med en Zero-motorcykel via Bluetooth. Bild: Skärmdump från appen i en iPad.

Via appen Zero Motorcycles kan du koppla ihop dig med en Zero-motorcykel via Bluetooth. Bild: Skärmdump från appen i en iPad.

Förutom att välja enhet (Miles eller Kilometer) kan du själv välja att begränsa toppfarten (mellan cirka 100 – 180 km/h), begränsa det maximala vridmomentet mellan 0 och 100 procent, välja grad av återladdning när du släpper gasen mellan 0 och 100 procent samt välja graden av återladdning när du trycker på bromsen.

Mina bästa val

När man kör på torr asfalt har jag funnit det vara ganska bekvämt att ha så mycket återladdning som möjligt redan i gashantaget. Då kan man enkelt reglera återladdningen steglöst genom att välja hur mycket man släpper av på gasen vilket passar utmärkt på små krokiga vägar och genom spännande kurvpartier där man kan klara sig ganska långt utan att behöva använda bromsarna.

Graden av återladdning visas även i instrumentpanelens staplar för Power och Torque som pekar uppåt vid acceleration och neråt vid återladdning. Foto: Petter Hammarbäck

Graden av återladdning visas även i instrumentpanelens staplar för Power och Torque (till höger i bilden) som pekar uppåt vid acceleration och neråt vid återladdning. Foto: Petter Hammarbäck

I stadskörning kan dock max återladdning i gasen upplevas som väl bra och ge lite ryckig körning då man snabbt växlar mellan att accelerera och motorbromsa. Då kan det vara bra att sänka återladdningen till 50-75 procent och låta bromsåterladdningen vara på 100 procent.

Då får du i praktiken en mildare återladdning när du släpper gasen som sedan ökar ytterligare när du trycker in bromshandtaget.

Kör du på löst underlag ibland är vitsen ännu större med att minska återladdningen i gasen och låta bromshantaget agera motorbroms. I mitt fall har jag ställt Zero FX till 40 procent i gashandtaget medan Zero DSR fått 60 procent återladdning i gasen. Zero SR, som bara rullar på asfalt har jag valt att låta gashandtaget stå för 75 procent av återladdningen.

Via appen Zero Motorcycles kan du koppla ihop dig med en Zero-motorcykel via Bluetooth och själv ställa in en mängd olika parametrar för körläget Custom. Bild: Skärmdump från appen i en iPad.

I appen Zero Motorcycles kan du ställa in en mängd olika parametrar för körläget Custom. Bild: Skärmdump från appen i en iPad.

Var inte rädd för att testa olika värden för att hitta de som passar dig bäst. Du kan alltid välja att återställa värdena till fabrikens förinställda om du skulle hamna snett.

Min rekommendation är att du kör på Custom-läget och använder appen för att anpassa det efter just din körstil. Testa dig fram och se vad som passar dig bäst. Foto: Petter Hammarbäck

Min rekommendation är att du kör på Custom-läget och använder appen för att anpassa det efter just din körstil. Testa dig fram och se vad som passar dig bäst. Foto: Petter Hammarbäck