Hur länge räcker ett batteri? Per laddning och över en livslängd? Det varierar stort med innehållet, men kan också påverkas av skötseln. Fel skötsel kan nämligen ta död på ett batteri på kort tid, men det är även så att olika batterityper mår bäst av olika slags behandling.

Bild ovan: Zeros 13 kWh Li-ion-batteripack i en Zero DSR innehåller hundratals små litium-jon-batterier som kopplats ihop. Foto: Petter Hammarbäck

Innehållet i ett batteripack till en Zero X från 2010. Bildkälla: The Electric Cronicles

Innehållet i ett batteripack till en Zero X från 2010. Bildkälla: The Electric Cronicles.

Zero Motorcycles använder litium-jon-batterier som kopplas samman till en 102 volts batteripack och byggs in i en kompakt låda. Som elhojsåkare ska man aldrig behöva se eller bry sig om det som finns inuti, men för att få så lång och bekymmersfri drift som möjligt finns det några saker som kan vara bra att känna till. Som hur man ska ladda, ladda ur och vinterförvara.

Zeros guide för batteriladdning

Zeros guideline för att ladda Zero-motorcyklar. Klicka på bilden för att visa guiden.

Zeros guideline för att ladda Zero-motorcyklar. Klicka på bilden för att visa guiden.

Zero Motorcycles har nyligen kommit ut med en guide för hur man ska sköta sitt motorcykelbatteri för att det ska bevaras och hålla max kapacitet så länge som möjligt.

Råden är enkla och kan egentligen sammanfattas med att ladda när du behöver och stäng av laddningen när den är klar. Inte så att du måste passa tiden på något sätt för det gör ingen skada, men det tillför inget att ha laddaren ansluten till ett fulladdat batteri. Det enda som sker är att laddaren går in i ett vänteläge.

När det gäller längre stillestånd som vid vinterförvaring rekommenderar Zero att du ställer in hojen med åtminstone 60 procents laddning kvar. Underhållsladda behöver du bara göra om nivån kommer under 30 procent. Ladda då upp batteriet till över 60 procent och stäng av laddningen igen.

Med tanke på batteriernas storlek är det osannolikt att du kommer att behöva underhållsladda över huvud taget under en vinter. Kanske om hojen blir stående i ett år. Men håll koll på laddningen. Det finns nämligen en sak som litium-jon-batterier inte tål, och det är att bli helt urladdade. När laddnivån når under en kritisk nivå går litium-jon-batterier inte att ladda upp igen.

Det här är också en viktig skillnad mot nickel-kadmium-batterier som har en minneseffekt som gör att man behöver ladda ur dem helt och sedan ladda fullt ibland för att de inte ska få begränsad räckvidd. Men den minneseffekten behöver du inte tänka på när det gäller litium-jon.

Gemensamt för litium-jon- och nickel-kadmium-batterier är dock att de har ett begränsat antal laddcykler, något som skiljer dem från bly-syra-batterier som mår bäst av att hållas laddade hela tiden.

Antalet laddcykler styr livslängden

Ett litium-jon-batteris livslängd avgörs av hur många gånger det kan laddas och ju fler gånger desto bättre. Antalet gånger mäts i laddcykler och en laddcykel innebär en full laddning från tomt till fullt. Det innebär att du kan göra 5-10 mindre laddningar på 10-20 procent innan det räknas som en hel laddcykel. Åtminstone med lite bättre batterier.

Så vad händer då när man når gränsen?

Ett batteris kapacitet avtar logaritmiskt och ett vanligt mått för att avgöra när ett batteri tappat i kapacitet är när det nått 80 procent av sin ursprungliga kapacitet. Det vill säga när du bara kommer 19 mil mot normalt 24 på en laddning.

Det är ungefär då man börjar märka av att batteriet blivit sämre och när man når dit går det som regel fortare utför.

Så jämför du olika batterier med varandra

De allra flesta batteritillverkare anger antalet laddcykler som antalet gånger, vanligtvis mellan 1000 och 2000 gånger. Men alla anger inte att det avser vid gränsen för när 80 procent av ursprunglig kapacitet nås. Ofta anges bara antalet laddcykler utan gräns, i vissa fall anges det för när man når 65 procent av ursprunglig kapacitet. Så det är viktigt att man har alla fakta för att kunna jämföra.

Zero Motorcycles lovar 2 500 fulla laddcykler innan man når 80 procent av batteriets ursprungliga kapacitet. Det betyder att den som laddar var tionde mil hinner köra 25 000 mil innan batteriet degraderas till 80 procent kapacitet.

Tittar vi på en konkurrerande elmotorcykel med 2 000 laddcykler och en räckvidd på upp till 70 km, men räknar med att ladda var 5 mil, räcker det till 10 000 mil vilket nog kan vara tillräckligt för de flesta.

Cyklerna går åt olika snabbt

Det finns dock andra fall där cyklerna går åt i en betydligt högre takt. Mobiltelefonbatterier tål som regel mellan 500 och 1 000 laddcykler innan de börjar degraderas. Det betyder att om de laddas en gång om dygnet degraderas de märkbart efter 2-3 år.

Robotgräsklippare som söker sig till en laddstation åtskilliga gånger på ett dygn förbrukar sina laddcykler i ännu snabbare takt och här kan det vara stor skillnad på om man behöver köpa ett nytt batteri varje, vart annat eller vart tredje år.

Honda anger inte antalet laddcykler, men deras minsta robotgräsklippare Miimo 310 har ett Li-ion-batteri på 22,2V/1,8 Ah (= 40 Wh) som ger en klipptid per laddning på 40 minuter och tar 30 minuter att ladda upp. Om vi för enkelhetens skull utgår från 10 laddningar per dag och att den klarar 1000 laddcykler innebär det att batteriet riskerar att degraderas märkbart redan efter 100 dagars klippning.

Honda anger inte antalet laddcykler, men deras minsta robotgräsklippare Miimo 310 har ett Li-ion-batteri på 22,2V/1,8 Ah (= 40 Wh) som ger en klipptid per laddning på 40 minuter och tar 30 minuter att ladda upp. Om vi för enkelhetens skull utgår från 10 laddningar per dag och att den klarar 1000 laddcykler innebär det att batteriet riskerar att degraderas märkbart redan efter 100 dagars klippning.