Som återförsäljare och mekaniker har det nu passerat ett antal utbytta batterier som snarast varit en belastning som kostat pengar att bli av med. Men igår hände något som fick mig att inse att det vänt. Trasiga och uttjänta batterier är numera en tillgång!

Min första bekantskap med återtagna batterier blev en återkallelse där några av 2012 års Zero-motorcyklar kunde ha batteriproblem som i värsta fall skulle kunna leda till en brand.

Jodå, Zero Motorcycles tog sitt ansvar och betalade rejält för detta trots att det var utanför alla garantier. Dels till ägarna vars elmotorcyklar återköptes, och sedan till mig som åkte runt och hämtade upp de återköpta och sedan skrotade dem.

Batteriproblem? Zero tar ansvar utanför garantin

 

Batteri inte bara till deponi

För min del handlade det då om att lämna batterierna för deponi/destruktion/återvinning. Även de batterier som senare bytts ut på garanti har på olika sätt hamnat i någon form av deponi i väntan på återvinning, och det är egentligen ganska oklart vad som sker med dessa batterier. Den värsta farhågan är att de ska dumpas någonstans i tredje världen, men så hände något som visar på motsatsen.

Ett utbytt batteri på väg till Norge för att malas ner till svart massa som sedan kan bli råmaterial till nya Northvolt-batterier i Skellefteå.

Ett utbytt batteri på väg till Norge för att malas ner till svart massa som sedan kan bli råmaterial till nya Northvolt-batterier i Skellefteå.

– Hej, jag ringer från Northvolt och skulle behöva en bild på kollit vi ska hämta eftersom det klassas som farligt gods…

Det handlar alltså om ett garantiutbyte där jag via Zero Motorcycles europakontor bokat upphämtning av det trasiga, utbytta batteriet, utan att ha en aning om vart det tar vägen. Zero har sedan ett par år tillbaka infört en batteriåtervinningsavgift för varje inköpt elmotorcykel och detta var alltså resultatet.

Jag kunde förstås inte låta bli att fråga den som ringde vad som skulle ske med batteriet och fick till svar att det ska återvinnas. Personen i fråga berättade att batteriet skulle skickas till en återvinningsanläggning Northvolt har i Norge.

 

Det krävs batteritillverkning för att ha nytta av återvunna batterier

Hittills verkar återvinning av batterier mest skett i Asien där batteritillverkning sker. Uttjänta batterier är dessutom något av en bristvara då man i många fall kan återanvända hela eller delar av batterierna i andra sammanhang, som till exempel för energilager med solcellsanläggningar där den förlorade räckvidden/kapaciteten inte har så stor betydelse.

Men med ny batteritillverkning i vår närhet kommer även våra uttjänta och trasiga batterier att vara tillgångar som råmaterial till nya batterier. Och detta är något som redan pågår.

Northvolt i Skellefteå har idag tillstånd att återvinna 25 000 ton per år och har ansökt om att få utöka till 125 000 ton per år. Här tar man både emot norskt batteriavfall och svinn från den egna produktionen, men vill ta emot betydligt mer.

I Norge har Norsk Hydro en anläggning där man mal ner batterier och det är troligen dit ”mitt” utbytta batteri är på väg för att malas ner till svart massa som sedan kan bli råmaterial till nya Northvolt-batterier i Skellefteå.

 

Mer om batteriåtervinning

Elektroniktidningen: Northvolt utökar för återvinning av norska batterier

Feber: Northvolt och Norsk Hydro ska återvinna elbils-batterier – bildar det nya företaget Hydro Volt

 

Batterifelen då?

OK, jag fattar att du undrar. Vad är det då för fel på batterierna jag bytt ut? Förutom de tre återkallade 2012 års Zero-batterier har vi under våra fem år som Zero-återförsäljare bytt ut en handfull batterier. I början var det lite enklare. Vid ett misstänkt batterifel var det bara att beställa ett nytt, byta och visa intyg på att det gamla batteriet tagits omhand på ett korrekt sätt.

Batteribyte på en Zero DSR.

Batteribyte på en Zero DSR.

På senare år ställde Zero större krav på felsökning och de flesta batteriproblem visade sig bero på BMS:en. BMS (Battery Management System) är alltså ett datorbaserat självständigt system som övervakar, balanserar och skyddar batteriet från laddning eller strömuttag som kan vara till skada för batteriet.

Jag misstänker starkt att våra tidiga batteriproblem också var BMS-relaterade. Så hur yttrade sig felen?

Batterihanteringssystemet har visat sig vara en vanlig anledning till batterifel. Här är BMS:en på ett ZF7.2-batteri till en Zero FX.

Batterihanteringssystemet har visat sig vara en vanlig anledning till batterifel. Här är BMS:en på ett ZF7.2-batteri till en Zero FX.

Ett batteri ville inte ta till sig laddning över en viss nivå och tappade sedan all laddning över en natt. Men det gick snabbt att ladda upp igen.

Ett annat tidigt batteri som också byttes ut snabbt tappade laddning när man gasade på, men återfick snabbt ”rätt” laddnivå när det fick vila några minuter.

Nu diskuteras för övrigt ett liknande fenomen bland Zero-ägare på Facebook-gruppen Zero Motorcycles Owners Group där batteriet tappar mer än förväntat under körning, men sedan återhämtar sig snabbt – ett fenomen kallat Magic Charging. Magic Charging handlar i de flesta fall om indikering och avläsning, det vill säga något som görs av och med BMS:en och som Zero nu åtgärdar med hjälp av programuppdateringar.

Det batteri som nu är på väg att bli svart massa i Norge hade ett temperaturproblem där man fick en varning för hög batteritemperatur när man körde inspirerat. Detta var dock inget som kunde relateras till BMS:en utan berodde antingen på ett sensorproblem eller någon form av sämre ledningsförmåga i batteriet som indikerade eller utvecklade mer värme än tillåtet.

Batteribyte på en Zero FX. BMS:en sitter under plastlocket som är upphöjningen ovanpå batterierna. Det runda gummilocket ovanpå är ett kontaktskydd där man kan ansluta en dator och läsa av/programmera om BMS:en.

Batteribyte på en Zero FX. BMS:en sitter under plastlocket som är upphöjningen ovanpå batterierna. Det runda gummilocket ovanpå är ett kontaktskydd där man kan ansluta en dator och läsa av/programmera om BMS:en.